ISTORIJAT

Privredno društvo je nastalo 1957.godine

 kao javno komunalno preduzeće „Komunalac“

koje je u svom sastavu imalo „Saobraćaj“ kao zasebnu privrednu jedinicu 

koja se bavila prevozom putnika. 

18.12.1987. godine OOUR „Saobraćaj“ Žabalj se izdvaja iz sastava RO „Komunalac“Žabalj

 i od tada posluje kao samostalno pravno lice.

Ovo privredno društvo je privatizovano, prodajom 70 % društvenog kapitala, metodom javne 

aukcije u novembru 2002. godine. 

 Preduzeće je nastavilo da posluje u obliku akcionarskog društva i uspešno izvršilo sve obaveze vezane za 

dokapitalizaciju i kontinuitet poslovanja.

 

Danas ovo privredno društvo raspolaže sa 50-ak voznih jedinica

 („Mercedes“ „Setra“ „MAN“ „TAM“ „Bova“ „Iveco“ i drugi) 

Poseduje vlastiti tehnički pregled i radionicu za tehničko održavanje vozila

kako naših tako i trećih lica.

U okviru privrednog društva postoji i auto škola 

za obuku kandidata B, C, D i E kategorije.

U privrednom društvu ima oko 70 zaposlenih

 (što u radnom odnosu što angažovanjem na privremenim i povremenim poslovima)

 od kojih su većina vozači autobusa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *