NOVO !!!

CENE ĐAČKIH MESEČNIH KARATA – ATP AUTOPREVOZ

MOŠORIN – NOVI SAD   4 400 dinara

ŠAJKAŠ – NOVI SAD   3 600 dinara

GARDINOVCI – NOVI SAD   4 200 dinara

VILOVO – NOVI SAD  4 200 dinara

LOK – NOVI SAD   4 900 dinara

TITEL – NOVI SAD   5 200 dinara

Poslednje ažuriranje  30.10.2019.

ČURUG

ČURUG – NOVI SAD

NOVI SAD – ČURUG

RADNI DAN 4:45, 5:40, 6:15, 6:35, 7:00, 7:35, 8:25, 9:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:50, 14:45, 15:3516:25, 17:00, 18:10, 19:05, 20:35. 6:10, 6:30, 7:10, 8:20, 9:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,14:25, 15:00, 15:15, 16:00, 16:35, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 22:20.
SUBOTA 4:45, 5:40, 6:35, 7:35, 9:25, 11:10, 12:40, 14:45, 16:25, 18:10, 20:35 6:30, 8:20, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:15, 17:00, 18:00, 19:30, 22:20.
NEDELJA 5:15, 7:35, 9:25, 11:10, 12:40, 14:45, 18:10, 20:35 6:30, 10:00, 13:00, 14:00, 17:00, 19:30, 22:20.

ČURUG – ŽABALJ

ŽABALJ – ČURUG

RADNI DAN 4:45, 5:40, 6:15, 6:35, 7:00, 7:35, 8:25, 9:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:50, 14:45, 15:35, 16:25, 17:00, 18:10, 19:05, 20:35 6:45, 7:10, 7:50, 9:00, 9:40, 10:40, 11:25, 12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:05, 15:40,15:55, 16:40, 17:15, 17:40, 18:40, 19:25, 20:10, 21:10, 23:00.
SUBOTA 4:45, 5:40, 6:35, 7:35, 9:25, 11:10, 12:40, 14:45, 16:25, 18:10, 20:35 7:10, 9:00, 10:40, 12:10, 13:00*, 13:40, 14:55, 15:55, 17:40, 17:55*, 18:40, 20:10, 23:00.
NEDELJA 5:15, 7:35, 9:25, 11:10, 12:40, 14:45, 18:10, 20:35 7:10, 10:40, 13:40, 14:40, 17:40, 17:55*, 20:10, 23:00.

ŽABALJ

ŽABALJ – NOVI SAD

NOVI SAD – ŽABALJ

RADNI DAN 5:05, 6:00, 6:35, 6:55, 7:20, 7:55, 8:45, 9:45, 10:50, 11:30, 12:05, 13:00, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:20, 18:30, 19:25, 20:55. 6:10, 6:30, 7:10, 8:20 9:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30,14:00,14:25, 15:00, 15:15, 16:00, 16:35, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 22:20.
SUBOTA 5:05, 6:00, 6:55, 7:55, 9:45, 11:30, 13:00, 15:05, 16:45, 18:30, 20:55. 6:30, 8:20, 10:00, 11:30,13:00, 14:15, 15:15, 17:00, 18:00, 19:30, 22:20.
NEDELJA 5:35, 7:55, 9:45, 11:30, 13:00, 15:05,18:30, 20:55. 6:30, 10:00, 13:00, 14:00, 17:00, 19:30, 22:20

ŽABALJ (PREKO GOSPOĐINACA)

ŽABALJ – TEMERIN

TEMERIN-ŽABALJ

RADNI DAN 7:00, 8:20, 11:45, 13:10, 14:10, 15:05 7:35, 8:50, 12:25, 14:40, 15:35
SUBOTA / /
NEDELJA / /

ĐURĐEVO

ĐURĐEVO – NOVI SAD

NOVI SAD – ĐURĐEVO

RADNI DAN 5:00, 6:056:40, 7:03,8:03, 8:53, 9:53, 10:58, 11:38, 12:13, 13:08, 14:18, 15:13, 16:03, 16:53, 18:38, 19:33, 21:03. 6:30, 7:10, 8:20, 9:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,14:05, 14:25, 15:00,15:10, 15:15,16:00, 16:35,16:45, 17:00,17:30,18:00, 18:45,19:30, 20:30, 22:20.
SUBOTA 5:13, 6:08, 7:03, 8:03, 9:53, 11:38, 13:08, 15:13, 16:53, 18:38, 21:03. 6:30, 8:20, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:15, 17:00, 18:00, 19:30, 22:20
NEDELJA 5:43, 8:03, 9:43, 11:38, 13:08, 15:13, 18:38, 21:03. 6:30, 10:00, 13:00, 14:00, 17:00,19:30, 22:20.

ĐURĐEVO – ŽABALJ

ŽABALJ – ĐURĐEVO

RADNI DAN 7:00, 7:40, 8:50, 9:30, 10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 14:55, 15:30, 15:45, 16:30, 17:05, 17:30, 18:30, 19:15, 20:00, 21:00, 22:50. 7:55, 8:45, 9:45, 10:50, 11:30, 12:05, 13:00, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 18:30, 19:25, 20:55.
SUBOTA 7:00, 8:50, 10:30, 12:00, 13:30, 14:45, 15:45, 17:30,  18:30, 20:00, 22:50. 5:05, 6:00,6:55, 7:55, 9:45, 12:05, 13:00, 15:05, 16:45, 18:30, 20:55.
NEDELJA 7:00, 10:30, 13:30, 14:30, 17:30, 20:00, 22:50. 5:35, 7:55, 9:45, 11:30, 13:00, 15:05,18:30, 20:55

GOSPOĐINCI

GOSPOĐINCI – NOVI SAD

NOVI SAD – GOSPOĐINCI

RADNI DAN / /
SUBOTA / /
NEDELJA / /

GOSPOĐINCI – ŽABALJ

ŽABALJ – GOSPOĐINCI

RADNI DAN 06:50, 07:45, 09:00,12:35, 14:50, 15:45 7:00, 8:20, 11:45, 13:10, 14:15, 15:05.
SUBOTA / /
NEDELJA / /

TEMERIN

TEMERIN – NOVI SAD

NOVI SAD – TEMERIN

RADNI DAN / /
SUBOTA / /
NEDELJA / /

MOŠORIN

MOŠORIN – NOVI SAD

NOVI SAD – MOŠORIN

RADNI DAN 4:50, 5:35, 6:20, 6:40, 7:40, 8:30, 9:45, 11:40, 12:20,12:45, 14:10, 14:50,16:00, 17:10, 18:30, 20:50. 6:45,07:35, 8:45, 10:00, 12:00, 13:15, 14:05, 14:30,15:10 15:45, 16:45,17:30,18:45, 19:30, 22:15.
SUBOTA 4:50, 5:55, 9:45, 12:45, 16:00, 18:30, 20:50. 6:45, 8:45, 14:10,14:45, 15:45, 17:30, 19:30, 22:15.
NEDELJA 5:35, 12:30, 18:30, 20:50. 6:45, 13:15, 19:30, 22:15.

ŠAJKAŠ

ŠAJKAŠ – NOVI SAD

NOVI SAD – ŠAJKAŠ

RADNI DAN 4:55,5:00, 5:45, 6:05, 6:30, 6:50, 7:10, 7:50 ,8:10, 8:40, 9:55, 11:50, 12:12, 12:30, 12:55, 13:10, 13:55, 14:20,14:50, 15:00, 16:10, 17:10, 17:20, 18:30, 18:40, 19:10, 21:00, 21:05 6:00, 6:45,  07:35,08:00, 8:45, 9:30, 10:00, 11:15, 12:00, 12:30, 13:15, 13:30, 14:05,14:10, 14:30, 14:45, 15:10, 15:25, 15:45,16:15, 16:45, 17:00,17:30, 18:00, 18:45, 19:20,19:30, 20:30, 22:15.
SUBOTA 5:00, 6:05, 9:55, 12:10, 12:55, 13:55,16:10, 17:10, 18:40, 19:10, 21:00, 21:05 6:00,6:45, 8:00, 8:45, 11:15, 13:30, 14:10, 14:45, 15:25, 15:45,  17:30, 18:00, 19:30, 20:30, 22:15
NEDELJA 5:45, 6:05, 9:55, 12:10, 12:40, 13:55, 17:10, 18:40, 19:10, 21:00 6:45, 8:00, 11:15, 13:15, 13:30, 15:25, 18:00, 19:30, 20:30, 22:15

TITEL – NOVI SAD

NOVI SAD – TITEL

RADNI DAN 4:20, 5:20P, 6.30, 7:30, 9:15, 11:20P, 12:30, 13:15, 14:10, 15:20, 16:30, 17:50, 18:35, 20:25 6:00, 8:00P,09:30, 11:15, 12:30, 13:30, 14:10, 14:45,15:25P, 16:15, 17:00, 18:00, 19:20, 20:30, 22:15
SUBOTA 4:20, 5:20P, 9:15, 11:15P,12:30, 13:15, 16:30, 18:35, 20:25 6:00, 8:00, 11:15, 13:30, 14:45, 15:25P, 18:00, 20:30, 22:15.
NEDELJA 5:20P, 9:15, 11:15P, 13:15, 16:30, 18:35 8:00, 11:15, 13:30, 15:25P, 18:00, 20:30

 

NAPOMENA:

– PODVUČENI POLASCI ( npr. 10:30,… ) SAOBRAĆAJU ZA VREME ŠKOLSKE GODINE.

POLASCI OZNAČENI SA ZVEZDICOM ( npr. 10:25* ) SAOBRAĆAJU SAMO ZA VREME RASPUSTA.

-POLASCI OZNAČENI SA SLOVOM P ( npr. 11:25p ) PODRAZUMEVAJU POLASKE IZ PERLEZA