Poslednje ažuriranje 01.09.2023.

                               OBAVEŠTENJE !!!    

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI RADNIM DANIMA

SAOBRAĆAJ DOO ŽABALJ

ČURUG-ŽABALJ-NOVI SAD: 04:40 ; 05:40  ; 06:25 ; 07:35 ; 09:25 ; 11:10  ; 11:45 ; 12:40 ; 13:50 ; 14:45  ; 15:40 ; 17:00 ; 18:10  ; 20:35

ŽABALJ-NOVI SAD: 05:00 ; 06:00 ; 06:45 ; 07:55 ; 09:45 ; 11:30  ; 12:05 ; 13:00 ; 14:10 ; 15:05  ; 16:00 ; 17:20  ; 18:30 ; 20:55

ĐURĐEVO-NOVI SAD: 05:00 ; 06:05  ; 06:40 ; 06:58 ; 08:03 ; 09:53 ; 11:38  ; 12:13 ; 13:08 ; 14:18 ; 15:13  ; 16:08 ; 18:38 ; 21:03

NOVI SAD-ĐURĐEVO-ŽABALJ-ČURUG:  06:30 ; 07:10  ; 08:20 ; 10:00 ; 11:30 ; 12:30  ; 13:30 ; 14:10 ;  14:40 ; 15:15 ; 16:00  ; 17:00 ; 18:00 ; 18:45 ;  19:30 ; 20:30 ; 22:20

ŽABALJ-GOSPOĐINCI:  10:10 ; 12:25 ; 13:15 ; 14:10 ; 15:05

GOSPOĐINCI-ŽABALJ: 06:50 ; 07:35 ; 14:25 ; 15:20

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI VIKENDOM

SUBOTA

ČURUG-ŽABALJ-ĐURĐEVO-NOVI SAD:  04:40 ; 05:40 ; 07:40 ; 09:25 ; 12:40 ; 15:40 ; 18:10 ; 20:35

NOVI SAD-ĐURĐEVO-ŽABALJ-ČURUG: 06:30 ; 08:20 ; 10:00 ; 14:15 ; 15:15 ; 17:00 ; 19:30 ; 22:20

NEDELJA

ČURUG-ŽABALJ-ĐURĐEVO-NOVI SAD: 05:15 ; 07:40 ; 12:40 ; 14:45 ; 18:10 ; 20:35

NOVI SAD-ĐURĐEVO-ŽABALJ-ČURUG: 06:30 ; 10:00 ; 14:15 ; 17:00 ; 19:30 ; 22:20

   OBAVEŠTENJE !!!    

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI RADNIM DANIMA

ATP AUTOPREVOZ ČURUG 

TITEL-LOK-GARDINOVCI-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:20 ; 05:20 ;  07:30  ; 09:15 ; 11:30 ; 12:25 ; 15:10 ;  16:30 ; 17:30 ; 18:35 ; 20:35

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-GARDINOVCI-LOK-TITEL: 06:00  ; 08:00 ; 11:15 ; 13:30 ;  14:20 ; 15:25 ; 16:30 ; 18:00 ;  19:30 ; 20:30 ; 22:15

MOŠORIN-ŠAJKAŠ-NOVI SAD : 04:40 ; 05:40 ; 06:30  ; 07:35 ; 11:40 ; 12:30 ;  14:10 ; 15:10 ; 17:10 ; 18:25 ; 20:50

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-MOŠORIN: 06:45 ; 08:45 ;  13:15 ; 14:05 ;  15:00 ;  16:00 ; 16:55 ; 18:30 ; 19:10 ; 22:15

ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:50 ; 4:55 ; 05:50 ; 05:55 ;  06:40 ; 07:45 ; 08:05 ; 09:50 ; 11:50 ; 12:05 ; 12:40 ; 13:05 ; 14:20 ; 15:20 ; 15:45 ; 17;05 ; 17:20 ; 18:05 ; 18:35 ; 19:10 ; 21:00 ; 21:10

NOVI SAD-ŠAJKAŠ: 06:00 ; 06:45 ; 08:00 ; 08:45 ;  11:15 ; 13:15 ; 13:30 ; 14:05 ; 14:20 ; 15:00 ;  15:25  ; 16:00 ; 16:30  ; 16:55 ; 18:00 ; 18:30 ; 19:10 ; 19:30 ; 20:30 ; 22:15

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI VIKENDOM

SUBOTA

TITEL-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:20 ; 05:30 ; 09:15 ; 11:30 ; 12:25 ; 16:30 ; 18:35

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-TITEL: 08:00 ; 11:15 ; 14:35 ; 15:25 ; 18:00 ; 20:30

MOŠORIN-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:40 ; 05:35 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:00 ; 18:25 ; 20:50

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-MOŠORIN: 06:45 ; 14:10 ; 17:30 ; 19:30 ; 22:15

NEDELJA

TITEL-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 05:30 ; 13:15 ; 16:30

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-TITEL: 08:00 ; 15:25 ; 18:00

MOŠORIN-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 05:35 ; 12:45 ; 18:25

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-MOŠORIN: 06:45 ; 14:10 ; 19:30