Red vožnje


 

 

 

 

                                                                                       NAPOMENA:

 

– PODVUČENI POLASCI ( npr. 11;10,… ) SAOBRAĆAJU SAMO ZA VREME ŠKOLSKE GODINE.

ČURUG

ČURUG – NOVI SAD

NOVI SAD – ČURUG

RADNI DAN 4:50, 5:40, 6:30, 6:407:00, 7:40, 8:25, 9:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:30, 14:00, 14:50, 15:40, 16:25, 17:00, 18:10, 19:05, 20:35. 6:15, 6:30, 7:00, 7:15, 8:20, 9:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:50, 15:15, 16:00, 16:35, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 22:20.
SUBOTA 4:50, 5:40, 6:40, 7:40, 9:25, 11:45, 12:40, 14:00, 16:25, 18:10, 20:35. 6:30, 8:20, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:15, 17:00, 18:00, 19:30, 22:20.
NEDELJA 5:18, 7:40, 11:10, 12:40, 15:40, 18:10, 20:35. 6:30, 10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:20.

ČURUG – ŽABALJ

ŽABALJ – ČURUG

RADNI DAN

4:50, 5:40, 6:30, 6:407:00, 7:37, 8:25, 9:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:30, 14:00, 14:50, 15:40, 16:2517:00, 18:10, 19:05, 20:35.

5:20, 6:45, 7:10, 7:55, 9:00, 9:40, 10:40, 11:25, 12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:30, 15:10, 15:20, 15:55, 16:40, 17:15, 17:40, 18:40, 19:25, 20:10, 21:10, 23:00.
SUBOTA 4:50, 5:40, 6:40, 7:40, 9:25, 11:45, 12:40, 14:00, 16:25, 18:10, 20:35. 5:20, 6:20, 7:10, 9:00, 10:40, 12:10, 13:40, 14:55, 15:55, 17:40, 18:40, 20:10, 23:00.
NEDELJA 5:15, 7:40, 11:10, 12:40, 15:40, 18:10, 20:35. 7:10, 10:40, 13:40, 15:10, 17:40, 20:10, 23:00.

ŽABALJ

ŽABALJ – NOVI SAD

NOVI SAD – ŽABALJ

RADNI DAN 5:10, 6:00, 6:50, 7:007:20, 8:00, 8:45, 9:45, 10:50, 11:30, 12:05, 13:00, 13:45, 14:20, 15:10, 16:00, 16:4517:20, 18:30, 19:25, 20:55. 6:15, 6:30, 7:00, 7:15, 8:20, 9:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:50, 15:15, 16:00,16:35, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 22:20.
SUBOTA 5:10, 6:00, 7:00, 8:00, 9:45, 12:05, 13:00, 14:20, 16:45, 18:30, 20:55. 6:30, 8:20, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:15, 17:00, 18:00, 19:30, 22:20
NEDELJA 5:35, 8:00, 11:30, 13:00, 16:00, 18:30, 20:55. 6:30, 10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:20.

ŽABALJ (PREKO GOSPOĐINACA)

ŽABALJ – NOVI SAD

NOVI SAD – ŽABALJ

RADNI DAN 4:55, 5:25, 7:00, 8:20, 11:45, 12:50, 14:15, 15:00(do gsp), 17:50 6:15, 6:55, 9:20, 13:15, 14:15, 14:55, 15:55, 18:10, 19:30.
SUBOTA 5:25, 7:00, 10:20, 14:15. 6:55, 9:20, 14:15, 15:55
NEDELJA 5:25, 16:30. 6:55, 18:10.

ĐURĐEVO

ĐURĐEVO – NOVI SAD

NOVI SAD – ĐURĐEVO

RADNI DAN 5:00, 5:55, 6:25, 6:58, 8:06, 8:53, 9:53, 10:58, 11:38, 12:13,  12:53, 13:08, 13:53, 14:28, 15:18, 16:08, 16:53, 18:38, 19:33, 21:03. 6:30, 7:00, 7:15, 8:20, 9:00, 10:00, 10:4511:10, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 14:30, 15:15, 16:00, 16:35, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 22:20.
SUBOTA 5:18, 6:08, 7:08, 8:08, 9:53, 12:13, 13:08, 14:28, 16:53, 18:38, 21:03. 6:30, 8:20, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:15, 17:00, 18:00, 19:30, 22:20
NEDELJA 5:43, 8:08, 11:38, 13:08, 16:08, 18:38, 21:03. 6:30, 10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:20.

ĐURĐEVO – ŽABALJ

ŽABALJ – ĐURĐEVO

RADNI DAN 7:00, 7:40, 7:45, 8:50, 9:30, 10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:00, 15:45, 16:30, 17:05, 17:30, 18:30, 19:15, 20:00, 21:00, 22:50. 4:45, 5:35, 6:50, 8:45, 9:45, 10:50, 11:30, 12:05, 13:00, 13:45, 14:20, 15:10, 16:00, 16:45, 18:30, 19:25, 20:55.
SUBOTA 7:00, 8:50, 10:30, 12:00, 13:30, 14:45, 15:45, 17:30, 18:30, 20:00, 22:50. 5:05, 5:55, 7:00, 8:00, 9:45, 12:05, 13:00, 14:20, 16:45, 18:30, 20:55.
NEDELJA 7:00, 10:30, 13:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:50. 5:35, 8:00, 11.30, 13:00, 16:00, 18:30, 20:55.

GOSPOĐINCI

GOSPOĐINCI – NOVI SAD

NOVI SAD – GOSPOĐINCI

RADNI DAN 5:03, 5:33, 7:08, 8:28, 11:53, 12:58, 13:23, 14:23, 15:08, 17:58. 6:15, 6:55, 9:20, 13:15, 14:15, 14:55, 15:55, 18:10, 19:30.
SUBOTA 5:33, 7:08, 10:28, 14:23. 6:55, 9:20, 14:15, 15:55.
NEDELJA 5:33, 16:38 6:55, 18:10.

GOSPOĐINCI – ŽABALJ

ŽABALJ – GOSPOĐINCI

RADNI DAN 6:45, 7:30, 9:55,  13.50, 14:50, 15:30, 16:30, 18:45, 20:05. 4:55, 5:25, 7:00, 8:20, 11:45, 12:50, 13:15, 14:15, 15:05, 17:50.
SUBOTA 7:30, 9:55, 14:50, 16:30. 5:25, 7:00, 10:20, 14:15.
NEDELJA 7:30, 18:45. 5:25, 16:30.

MOŠORIN

MOŠORIN – NOVI SAD

NOVI SAD – MOŠORIN

RADNI DAN 4:50, 5:35, 6:206:30, 7:35, 8:25 (preko Đurđeva), 9:45, 11:40, 12:45, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:10, 18:30, 19:25, 20:50. 6:45, 7:35, 8:45, 10:00,12:00, 13:15, 14:10, 14:45, 15:45, 16:20, 16:55, 18:30, 19:30, 20:45, 22:05.
SUBOTA 4:50, 5:55, 9:45, 12:45, 14:20, 16:00, 18:30, 20:50. 6:45, 8:45, 13:15, 14:10, 15:45, 17:55, 19:30, 22:05.
NEDELJA 5:30, 12:30, 17:10, 18:30, 20:50. 6:45, , 13:15, 17:55, 19:30, 22:05.

ŠAJKAŠ

ŠAJKAŠ – NOVI SAD

NOVI SAD – ŠAJKAŠ

RADNI DAN 5:05, 5:50, 6:35,6:45, 7:00,  7:50, 8:40 (preko Đurđeva), 10:00, 11:55,                     12:45 (preko Đurđeva), 13:00, 13:55, 14:35, 15:15, 16:15, 17:25, 18:45, 19:40, 21:05. 6:45, 7:35, 8:45, 10:00,  11:10 (preko Đurđeva), 12:00, 13:15, 14:10, 14:45, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30 (preko Đurđeva), 18:30, 19:30, 20:45, 22:05.
SUBOTA 5:05, 6:10, 10:00, 13:00, 14:35, 16:15, 18:45, 21:05. 6:45, 8:45, 13:15, 14:10, 15:45, 17:55, 19:30, 22:05.
NEDELJA 5:45, 12:45, 17:25, 18:45, 21:05. 6:45, 13:15, 17:55, 19:30, 22:05.

 

 

 

 

                                                                              NAPOMENA:

 

– PODVUČENI POLASCI ( npr. 11;10,… ) SAOBRAĆAJU SAMO ZA VREME ŠKOLSKE GODINE.