Poslednje ažuriranje 22.06.2024.

                               OBAVEŠTENJE !!!    

POŠTOVANI PUTNICI OD 24.06.2024. GODINE POLASCI KOJI SU OZNAČENI CRVENOM BOJOM NEĆE SAOBRAĆATI ZA VREME ŠKOLSKOG RASPUSTA

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI RADNIM DANIMA 

SAOBRAĆAJ DOO ŽABALJ

ČURUG-ŽABALJ-NOVI SAD: 04:40 ; 05:40  ; 06:25 ; 07:35 ; 08:25 ; 09:25 ; 11:10  ; 11:45 ; 12:40 ; 13:50 ; 14:00 ; 14:45  ; 15:40 ; 17:00 ; 17:50 ; 18:10  ; 20:35

ŽABALJ-NOVI SAD: 05:00 ; 06:00 ; 06:45 ; 07:55 ; 08:45 ; 09:45 ; 11:30  ; 12:05 ; 13:00 ; 14:10 ; 14:20 ; 15:05  ; 16:00 ; 17:20 ; 18:10 ; 18:30 ; 20:55

ĐURĐEVO-NOVI SAD: 05:00 ; 06:05  ; 06:40 ; 06:53 ; 08:03 ; 08:53 ; 09:53 ; 11:38  ; 12:13 ; 13:08 ; 14:18 ; 14:28 ; 15:13  ; 16:08 ; 17:35 ; 18:38 ; 21:03

NOVI SAD-ŽABALJ-ČURUG: 06:15 

NOVI SAD-ĐURĐEVO-ŽABALJ-ČURUG: 06:15 ; 06:30 ; 07:10  ; 08:20 ; 09:00 ; 10:00 ; 11:30 ; 12:30  ; 13:00 ; 13:30 ; 14:15 ;  14:40 ; 15:15 ; 16:00  ; 17:00 ; 18:00 ; 18:45 ;  19:30 ; 20:20 ; 22:20

ŽABALJ-GOSPOĐINCI:  12:15 ; 13:15 ; 14:10 ; 15:05

GOSPOĐINCI-ŽABALJ: 06:50 ; 07:35 ; 13:30 ; 14:25 ; 15:15

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI VIKENDOM

SUBOTA

ČURUG-ŽABALJ-ĐURĐEVO-NOVI SAD:  04:40 ; 05:40 ; 07:40 ; 09:25 ; 12:40 ; 15:40 ; 18:10 ; 20:35

NOVI SAD-ĐURĐEVO-ŽABALJ-ČURUG: 06:30 ; 08:20 ; 10:00 ; 14:15 ; 15:15 ; 17:00 ; 19:30 ; 22:20

NEDELJA

ČURUG-ŽABALJ-ĐURĐEVO-NOVI SAD: 05:15 ; 07:40 ; 12:40 ; 14:45 ; 18:10 ; 20:35

NOVI SAD-ĐURĐEVO-ŽABALJ-ČURUG: 06:30 ; 10:00 ; 14:15 ; 17:00 ; 19:30 ; 22:20

   OBAVEŠTENJE !!!    

POŠTOVANI PUTNICI OD 24.06.2024. GODINE POLASCI KOJI SU OZNAČENI CRVENOM BOJOM NEĆE SAOBRAĆATI ZA VREME ŠKOLSKOG RASPUSTA

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI RADNIM DANIMA 

ATP AUTOPREVOZ ČURUG 

TITEL-LOK-GARDINOVCI-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:20 ; 05:20 ;  07:30  ; 09:15 ; 11:30 ; 12:20 ; 15:10 ;  16:30 ;  18:35 ; 20:30

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-GARDINOVCI-LOK-TITEL: 06:00  ; 08:00 ; 10:40 ; 11:15 ; 13:30 ;  14:20 ; 15:25 ; 16:30 ; 18:00 ;  19:30 ; 20:30 ; 22:15

MOŠORIN-ŠAJKAŠ-NOVI SAD : 04:40 ; 05:40 ; 06:30  ; 07:35 ; 11:45 ; 12:30 ;  14:10 ; 16:00 ; 17:20 ; 18:30 ; 20:50 

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-MOŠORIN: 06:45 ; 08:45 ;  13:30 ; 14:15 ;  15:30 ; 16:55 ; 18:30 ; 22:15

ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:50 ; 4:55 ; 05:50 ; 05:55 ;  06:40 ; 07:45 ; 08:05 ; 09:50 ; 11:50 ; 12:05 ; 12:40 ; 13:00 ; 14:20 ; 15:45 ; 16:10 ; 17;05 ; 17:30 ; 18:35 ; 19:10 ;  21:00 ; 21:10 

NOVI SAD-ŠAJKAŠ: 06:00 ; 06:45 ; 08:00 ; 08:45 ; 10:40 ; 11:15 ; 13:30 ; 14:15 ; 14:20 ;  15:25  ; 15:30 ; 16:30  ; 16:55 ; 18:00 ; 18:30 ; 19:30 ; 20:30 ; 22:15

REDOVI VOŽNJE KOJI ĆE SAOBRAĆATI VIKENDOM

SUBOTA

TITEL-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:20 ; 05:30 ; 09:15 ; 11:30 ; 12:20 ; 16:30 ; 18:35

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-TITEL: 08:00 ; 11:15 ; 14:35 ; 15:25 ; 18:00 ; 20:30

MOŠORIN-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 04:40 ; 05:35 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:00 ; 18:25 ; 20:50

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-MOŠORIN: 06:45 ; 14:10 ; 17:30 ; 19:30 ; 20:30 ; 22:15

NEDELJA

TITEL-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 05:30 ; 13:15 ; 16:30

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-TITEL: 08:00 ; 15:25 ; 18:00

MOŠORIN-ŠAJKAŠ-NOVI SAD: 05:35 ; 12:45 ; 18:25

NOVI SAD-ŠAJKAŠ-MOŠORIN: 06:45 ; 14:10 ; 19:30